Kerstviering 2022

26 december 2022 Uit Door admin

De video van de hele kerstviering is niet meer beschikbaar, wel nog de overdenking door Perry vd Burg

Het Lam is het Licht

(tekst van bovenstaande overdenking)

Wist je dat veel verhalen uit het Oude Testament niet bedoeld zijn om zelf te lezen? Ze zijn bedoeld om naar te luisteren, en zo zijn ze ook vormgegeven
En dat is niet voor niks, want op deze wijze gaf men het aan elkaar door
Geen letters voor de ogen dus, maar klanken voor het oor

Het zijn vertellingen, met karakter, herhaling, drama, ritme en rijm
Het is een vorm die je onthouden kan, zodat het Woord vorm krijgt in je brein In onze cultuur vandaag lijkt dat niet het meest logisch, maar misschien Kunnen we het zo stellen: als je goed luistert, dan ga je het zien

Gods Woord is een verzameling van gedichten en verslagen
Een verzameling verhalen die samen één boodschap overdragen En dat is precies wat ik jou ook vandaag in het kort mee wil geven Een verzameling verhalen met één boodschap erin verweven
En die boodschap is dit: er is licht
Licht in de duisternis
Het Licht dat Hij is
Het Licht is het Lam
Het Lam is het Licht

En dus gaan we op weg, naar Hem
Op weg naar Egypte, Bethlehem,
Naar Golgotha, ons eigen hart en ook de toekomst
We zullen zien dat het overal donker is, maar dat het uiteindelijk goedkomt Op zoek naar het licht maken we zo een Bijbelse reis
En bij elke plaats waar we stilstaan klinkt hetzelfde refrein

Zie het Lam van God
Hij is er
Hij bij ons en wij bij Hem We horen Zijn stem
We zien Zijn gezicht
In deze donkere tijd
Is Hij het Licht

Egypte

Hier zitten we dan, binnen, in onze huizen
We zingen, we bidden, het is donker buiten
Zo kruipen we bijeen, we zijn één, we zijn samen
En we zijn niet alleen: er ligt een lammetje in de kamer

Al voor de derde dag komen we niet buiten de deur Want we weten wat er morgen gaat gebeuren
Na drie donkere nachten, drie donkere dagen
Stopt dit negende teken en komt de tiende van de plagen

In nog één dodelijke nacht, waarin De eerstgeborene moet sterven Komt Gods oordeel, Zijn macht, over Wie Zich tegen Hem verheffen

Maar ons redt Hij
In onze laatste nacht als slaven
Maakt de Heere God ons vrij
Want door het bloed van het lammetje op onze deurposten te smeren Mogen we weten dat de engel van God zich bij ons huis om zal keren Ons lieve lammetje moet sterven en zo verlost Hij
Zo gaat het oordeel aan ons voorbij
Hier, in Egypte

Zie het Lam van God
Hij is er
Hij bij ons en wij bij Hem We horen Zijn stem
We zien Zijn gezicht
In deze donkere nacht
Is Hij het Licht

Bethlehem

In de landstreek Judea, vlakbij Jeruzalem, Gods huis
Bij de velden van Efratha ligt Bethlehem: “broodhuis”
Voor alle offers bij de tempel en ook de maaltijd met Pesach
Werden in deze velden duizenden lammetjes voortgebracht
Zo’n lammetje moest volmaakt zijn, gaaf, zonder gebrek
En daarom werden ze soms in doeken gewikkeld en binnen gelegd
En het brood voor de maaltijd, dat je ongezuurd moest bakken
Lag vaak, om het vers te houden, ook in doeken gewikkeld, in houten bakken

Op een nacht lagen er herders bij Bethlehem buiten in het veld Aan hen werd door een engel het grote nieuws werd verteld
In de stad van David, daar verderop, in een kribbe
Zult u Hem, in doeken gewikkeld, jullie Zaligmaker, vinden

Dit beeld bracht hen blijdschap, dit hadden ze eerder gezien
Het ongezuurde Brood, het Paaslam, in een voedselbak, ligt hier!

In de schoot van een maagd verwekte God Zelf het Leven Als een Kind geboren, is de Zoon ons gegeven
De Schepper, de maker, de Ene, de Vader
Zond Zijn Zoon, de verlosser, naar de aarde

Op een precies punt in de tijd, in een lijn van hemellichamen Zien wij een groot licht, een ster, rondom Hem komen wij samen Hier, in Bethlehem

Zie het Lam van God
Hij is er
Hij bij ons en wij bij Hem We horen Zijn stem
We zien Zijn gezicht
In deze donkere wereld Is Hij het Licht

Golgotha

De Vader verkondigd, het Woord gesproken
De dienst gedaan, de weg gelopen
Zo vertrok Hij vrijwillig, als het volmaakte offer Richting het altaar om daar geslacht te gaan worden

De beker moet volledig leeg, het is de enige manier
Op exact dezelfde dag dat de bevrijding wordt gevierd
De Pesach maaltijd, in Jeruzalem
Daar is voor ons, Zijn volgelingen, een nieuw verbond ingesteld Zijn lichaam het brood, Zijn bloed de wijn
Wie in Zijn Naam gelooft, zal voor eeuwig de Zijne zijn

En nu hier, buiten de stad, op de Schedelplaats, lijdt Hij
Stervend koopt Hij met Zijn bloed de schuld af, en wij zijn vrij
Zoals ooit in Egypte het lam stierf toen er drie dagen donker bleven Zo geeft hier Christus, Gods Zoon, na drie uur duisternis Zijn leven Het Lam geslacht
Het werk volbracht

Maar in het donkerste donker
Is het licht het lichtst
Wat al lang voorspeld was, wordt nu geschiedenis Nog drie donkere dagen en dan herrijst de Zoon Nieuw leven zal ontwaken, de dood wordt onttroond Hier, op Golgotha

Zie het Lam van God
Hij is er
Hij bij ons en wij bij Hem We horen Zijn stem
We zien Zijn gezicht
Op dit donkere uur
Is Hij het Licht

Mijn hart
Zorgen, onzeker, roddels, eenzaamheid
Geen drive, geen idee, geen zin en geen tijd Irritaties, frustraties, vergeten, afgeleid
Te druk, te veel gedoe, en te weinig echt bereid

Woede, schaamte, hoogmoed, verdriet
Elke nacht bange dromen, wat ik ook doe, het lukt maar niet Geslagen en verstoten, vernederd om wie ik ben
Zie toch alsjeblieft om naar mij, terwijl ik alleen denk aan mezelf

Lekker liggen, lekker luieren, lekker leven, lekker luxe Veel te zeggen, veel te doen, veel spullen, grote dure Meer kopen, meer eten, alles beter, alles nu
Het gaat altijd goed en het is nooit genoeg

Ja dit was ik, of nee, nee wacht, dit ben ik, ja kijk, dit ben ik nog steeds Mijn oude ik gestorven, maar nog wel werkzaam in het vlees
Wat een geluk, wat een zegen, dat Hij in mij is komen wonen
Dat de troep wordt opgeruimd waar Zijn levenskracht gaat stromen Mijn leven is Zijn bezit, mijn hart is Zijn huis

Alle dingen maakt Hij nieuw en alle dagen ben ik thuis

Een nieuwe schepping ben ik, de duistere macht verdwenen Want de Schepper Zelf heeft Zijn zalig licht in mijn ziel geschenen Ik was gevangen in gebondenheid
Nu ben ik vrij in verbondenheid
Hier, in mijn hart

Zie het Lam van God Hij is er
Hij bij mij en ik bij Hem Ik hoor Zijn stem

Ik zie Zijn gezicht
In dit donkere hart van mij Is Hij het Licht

Het eind der tijden
Gebroken huizen, gebroken wegen
Gebroken harten, gebroken levens
Wie zal er nog dansen, wie zal er nog zingen
Aan het donkere eind der tijden, als het beest komt verslinden Wat blijft er over als je hoop verloren is
Waar kijk je nog op uit in de diepste duisternis
Er is niets
Er is niemand
Er is geen volk meer en geen land
Het lijkt te zegevieren, het kwaad, het grote Babylon
Maar God slaat, met Zijn machtige hand, die zwarte bladzij om

Want ooit, op een dag, ja, dan zal het komen
Een stralende stad, uit de hemel, neerdalend van boven Met straten van goud en met paarlen poorten
Waar van ellende en pijn nooit meer iets wordt gehoord Want het oude is voorbijgegaan, en het nieuwe is dan daar Waar de vredevorst zal heersen en mensen houden elkaar De tent van God zal weer in ons midden staan
Er zal geen zee meer zijn, geen zon en maan
Want dan, als wij Hem, onze God, tot een volk zullen zijn Worden we eeuwig belicht door Zijn heerlijkheid

Dan zitten we aan tafel Met niets dan overvloed Alle dingen zijn gereed En alles is zeer goed Aan het eind der tijden

Zie het Lam van God
Hij is er
Hij bij ons en wij bij Hem We horen Zijn stem
We zien Zijn gezicht
In onze hoopvolle toekomst Is Hij het Licht