Bidden

Elke dinsdag komen we samen voor gebed. Aanvang 19:30.
Op sommige avonden is momenteel de gebedscursus (voor data zie aldaar)