Uitgangspunten


Onderstaande uitgangspunten helpen ons, als Christengemeente Het Kruispunt, om de weg die God voor ons heeft te blijven vinden en te bewandelen.

 • Iedereen is welkom in Het Kruispunt, een warme en open gemeenschap van op dit moment een kleine 100 enthousiaste christenen in elke leeftijdscategorie.
 • We ervaren dat Jezus Christus ons leidt als we met elkaar samen zijn en we zien Gods Woord, de Bijbel, als fundament en leidraad in ons leven.
 • We vinden de relatie met God de Vader belangrijk.
 • We geloven dat we alleen een relatie met God de Vader aan kunnen gaan door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus en Zijn dood en opstanding.
 • We verlangen ernaar om meer mensen te laten delen in het hebben van een relatie met God de Vader en de Schepper van hemel en aarde en van daaruit een leven met een geweldige toekomst.
 • We vinden het belangrijk om elkaar persoonlijk te kennen en te helpen als dat nodig is en dat we daarin onszelf mogen zijn.
 • We vertrouwen erop en houden er rekening mee dat als we de Bijbelse waarheid bekend maken, de gemeenschap zal groeien in omvang.
 • Onderwijs over het Woord van God, de Bijbel, is voor ons belangrijk.
 • We hechten veel waarde aan de mogelijkheid dat iedereen door de leiding van de Heilige Geest tijdens een gezamenlijke bijeenkomst iets in kan brengen.
 • We vinden het wekelijks in de samenkomst ronddelen van brood en wijn als tekenen van het lichaam en het bloed van Jezus Christus (Avondmaal) belangrijk.
 • We willen zichtbaar zijn in het hele Westland en richten ons primair op mensen in deze regio.
 • Het hebben van een luxe gebouw en andere materiële goederen is voor ons van ondergeschikt belang.
 • We geloven dat als we afhankelijk zijn van Hem, God voorziet in alles wat nodig is.
 • We hebben graag contact met christenen, die op andere plaatsen in dezelfde regio samenkomen.