Anbi status

Sinds 1 maart 2008 zijn wij als het Kruispunt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onze ANBI gegevens zijn:

Naam: Vergadering van Gelovigen
RSIN: 819.289.772
KvK: 27.358.376
Adres kerkgebouw: Van Lennepstraat 39,
2691 ZT ‘s-Gravenzande
Correspondentieadres: – volgt –
Bestuurssamenstelling: M. Bosman (Bestuurder en secretaris)
J. Klop (Bestuurder)
E. van den Brink (Penningmeester)
Beloningsbeleid: Aan de bestuursleden wordt geen beloning verstrekt en het werk wordt volledig gedaan door vrijwilligers.
Uitgenodigde sprekers ontvangen een preekvergoeding en/of een reisvergoeding.
Doelstelling: De Vergadering van Gelovigen is een kerkelijke instelling met als doel het faciliteren van samenkomsten en activiteiten van christenen, die in ‘s-Gravenzande samenkomen onder de naam “Christengemeente Het Kruispunt”.
Het vanuit christelijk standpunt ondersteunen van maatschappelijke en opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk, jongerenwerk, ouderenzorg en hulp aan mensen in nood.
Verslag van de activiteiten: – volgt –
Financiële verantwoording:

 
Jaarekening_2022_Vergadering_van_gelovigen
2023_publicatieplicht-kerkgenootschappen