Financiën


Sinds 1 maart 2008 zijn wij als Het Kruispunt een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is nodig om giften voor de belasting te kunnen aftrekken.

Giften en vaste bijdragen kunnen in dit verband worden overgemaakt naar:

Rekeningnummer: 144450771
IBAN: NL72RABO0144450771
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK GROEP

ten name van de Vergadering van Gelovigen,
o.v.v. het doel waarvoor het geld wordt overgemaakt.