Bijbelstudie avonden voorjaar 2020

23 november 2019 Uit Door admin

 

Bijbelstudie avonden voorjaar 2020

Het Koninkrijk van God
spreker: Jan Willem de Reus
Aanvang telkens 19:30
inloop 19:15 met koffie.

 

 

16 januari
Wat is het koninkrijk van God?
Voor Jezus had het koninkrijk van God de hoogste prioriteit. Na de opstanding sprak Hij maar liefst 40 dagen lang met zijn volgelingen over het koninkrijk van God! Waar ging dat dan allemaal over?

13 februari
De verschijningsvormen van het koninkrijk.
Het koninkrijk is er nu al zegt Jezus, maar tegelijkertijd moet het ook nog in zijn volheid komen. Wat bedoelt Hij daarmee?

12 maart
Het koninkrijk en de Heilige Geest.
Jezus sprak over de noodzaak van het binnengaan van het koninkrijk. Hoe ga je dat koninkrijk ‘binnen’? Wat betekent dat ‘binnen’ zijn concreet voor ons leven?

9 april
Het koninkrijk en jouw erfenis.
We worden opgeroepen dat we het koninkrijk door verdrukking moeten beërven. Dat we tot het einde moeten volharden. Suggereert de Bijbel dat we de toegang tot het koninkrijk dan ook weer kunnen verspelen? En als je dan volhardt, wat beërf je dan?

Over de spreker:
Jan-Willem de Reus (1969) is getrouwd met Siska en is vader van twee jong volwassen kinderen. Naast zijn opleiding als grafisch vormgever heeft hij theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Academie. In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen de overheid in het informatie- en facilitaire domein.

Jan-Willem is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, preekt in diverse gemeenten en verzorgt de toerustingscursus voor sprekers bij het Evangelisch College.