Financiën


Sinds 1 maart 2008 zijn wij als Het Kruispunt een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is per 1 januari 2008 nodig om giften voor de belasting te kunnen aftrekken.

Giften en vaste bijdragen kunnen in dit verband worden overgemaakt naar:

Rekeningnummer: 144450771
IBAN: NL72RABO0144450771
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK GROEP

ten name van de Vergadering van Gelovigen,
o.v.v. het doel waarvoor het geld wordt overgemaakt.